تگ و مهر چاپ‌دستی جزئیات را فراموش نکنید

کد محصول:
CBECO-1463

تگ و مهر چاپ‌دستی جزئیات را فراموش نکنید

حتماً درباره اثر پروانه‌ای شنیده‌اید. این پدیده اشاره دارد که تغییرات کوچک در آینده عامل تغییرات بزرگ خواهند بود.
پس جزئیات اهمیت دارد و ما در طراحی‌ هدایای خود این موضوع را در نظر می‌گیریم.
با عشق و علاقه برایتان کارهایی تمام دست‌ساز آماده می‌کنیم تا شاید کارهای کوچک ما عامل تغییرات بزرگ و مثبت کسب و کار شما در آینده شود.
مهرهای کاستومرباکس بعد از طراحی متناسب با موضوع مورد نیاز شما، آماده چاپ می‌شود. بعد از آن این مهرهای دست‌ساز به رنگ آغشته شده و کاغذ یا مقوای مورد تائیدتان را می‌آراید.
امیدواریم محصول پیش‌رویتان یکی از تغییرات کوچک در راستای تغییرات بزرگ کسب و کارتان باشد.